Bewoners

De Hoogt, biedt aan 18 bewoners een thuis.

Geloofsovertuiging, seksuele voorkeur, afkomst of huidskleur spelen bij de selectie van de bewoners geen rol.

De Hoogt streeft er naar om bewonersgroepen heterogeen samen te stellen, er wonen dus mensen met lichtere en zwaardere verstandelijke en lichamelijke beperkingen bij elkaar.

Zorgaanbieder Levin, zal bij de selectie, van een nieuwe bewoner, adviserend optreden.

U kunt zich aanmelden, en zal dan op een wachtlijst geplaatst worden.

Op dit moment hebben wij alle units bewoond.

Selectie

Nieuwe bewoners, zijn op zoek naar een permanente woonplek.

Nieuwe bewoners, hebben geen bezwaar te wonen in groepen die heterogeen zijn samengesteld, er wonen dus mensen met lichtere en zwaardere verstandelijke en lichamelijke beperkingen bij elkaar.

Een bewoner, moet in een groep passen, en daar baat bij hebben.

Nieuwe bewoners, moeten ook qua zorgbehoefte passen in De Hoogt.

Bewoner moet een zzp hebben, want zorg en wonen zullen gescheiden zijn.

Bij gelijke geschiktheid gaat plaatsing op volgorde van aanmelding.

Heeft u belangstelling heeft om zich aan te sluiten bij wooninitiatief De Hoogt? Vult u dan dit formulier in en stuur het naar onze stichting. Contact informatie kunt u onderaan deze pagina vinden.

Regels en afspraken

Contact informatie

Vereniging Wooninitiatief  “De Hoogt” is ingeschreven 
in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te ‘s-Gravenhage
onder nummer, 61015830 gevestigd te ‘s-Gravenhage.

Otto Koster, voorzitter
Gerrit van der Veenlaan 53
2552WE Den Haag.

Maarten Jan van Blijswijk, penningmeester
Gerrit van der Veenlaan 53
2552WE Den Haag.

Maurice Huijser,  Secretaris
Gerrit van der Veenlaan 53
2552WE Den Haag.