De Hoogt, biedt aan 18 bewoners een thuis.

Geloofsovertuiging, seksuele voorkeur, afkomst of huidskleur spelen bij de selectie van de bewoners geen rol.

De Hoogt streeft er naar om bewonersgroepen heterogeen samen te stellen, er wonen dus mensen met lichtere en zwaardere verstandelijke en lichamelijke beperkingen bij elkaar.